Gebouwen

Basisschool Onze Wereld is een grote school met meer dan 800 leerlingen. De groepen zijn ondergebracht in drie gebouwen: het hoofdgebouw in de Brandtstraat 87 (jongste kinderen), gebouw Brandtstraat 80 (oudste kinderen) daar recht tegenover en gebouw Beijersstraat 72A (de ruimte onder de gymzaal die nu gebruikt wordt voor onze ondersteuningsgroepen).

gebouw 87 gebouw 80
groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8
Brandtstraat 87 Brandtstraat 80
2572 CC Den Haag 2572 CH Den Haag

Naast de schoolgebouwen heeft de school ook de beschikking over het gebouw Brandtstraat 89. Hierin bevindt zich ons WereldTheater. Er waren al ver uitgewerkte plannen voor aanvullende nieuwbouw en verbouw van de schoolgebouwen. Deze plannen zijn echter van de baan en we zullen de verbouw en nieuwbouw in fases realiseren in de komende jaren.