Onze Wereld Manieren en gedragsprotocol

Dit zijn de gedragsverwachtingen op Onze Wereld. We hebben deze hierboven prachtig laten tekenen!

Op Onze Wereld vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Vanuit een gevoel van veiligheid krijgt elk kind de kans om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Als team (of: Het Onze Wereldteam) zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat; goed contact tussen de leerkracht en leerlingen en positieve relaties tussen leerlingen. Dit draagt bij aan het welbevinden en leerprestaties van leerlingen én het welbevinden en werkplezier van leraren.

In dit gedragsprotocol beschrijven wij onze afspraken en maatregelen die gewenst gedrag bevorderen. Ook lichten wij toe hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Dit betekent dat we als school verwachtingen hebben van het personeel, ouders en leerlingen ten aanzien van het gedrag.

Ook bij de sportieve pauze gelden deze gedragsverwachtingen. Onder het gedragsprotocol vindt u de stappen die we als school gebruiken bij de sportieve pauze.