Ziekmelden, verlof en verzuim

Elke dag willen we graag weten of alle kinderen op school zijn. Als uw kind door ziekte of een bezoek aan de dokter niet naar school kan, kunt u dit laten weten via Social Schools bij “administratie” en dan "absentiemelding". Deze mededeling komt dat direct bij de leerkrachten en de administratie.

U kunt ook tussen 8.00 en 9.00 uur bellen naar school om de afwezigheid van uw kind door te geven op 070-3459300. Wij controleren de aanwezigheid en nemen contact met u op als wij uw kind missen en we willen weten waarom het zonder bericht niet op school is.

Voor verlofaanvragen voor gewichtige omstandigheden gelden speciale regels. Op school is een brochure van Leerplicht verkrijgbaar. U kunt ook kijken op de website van de gemeente Den Haag: Verlof van school aanvragen. U kunt uw verzoek bespreken met meester John Huiskens of juffrouw Annemarie Smits. Ook kunt u uw verzoek mailen naar: info@onzewereld.net.

Het is belangrijk dat uw kind op tijd op school is en niet te veel school mist. Is uw kind veel te laat of veel afwezig? Dan volgen we als school de stappen zoals deze hieronder staan.